Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης-θερμοκρασίας Τ90 1/2”

Code: 079-309430

Για συστήματα οικιακής χρήσης, για την προστασία του δοχείου ζεστού νερού

Ρύθμιση θερμοκρασίας : 90οC

Μέγεθος:1/2”

Πίεση:3bar

In Stock

Περιγραφή

Η βαλβίδα θερμοκρασίας-πίεσης  είναι κατάλληλη για να εγκαθίσταται σε ηλιακούς θερμοσίφωνες και ανταποκρίνεται αμφότερα σε υπερβολική πίεση και σε υπερθέρμανση.

Πρώτα, ανταποκρίνεται στην υπερβολική πίεση, ανοίγοντας τη βαλβίδα στο ρυθμισμένο βαθμό πίεσης, τυπικά στα 7 Bar, για να αποτρέψει την περαιτέρω αύξηση της πίεσης.Όταν μια βαλβίδα αποφόρτισης στάζει, συμβαίνει συνήθως εξαιτίας της θερμικής διαστολής. Όταν το νερό θερμαίνεται, διαστέλλεται. Αυτό προκαλεί επιπλέον πίεση στο σύστημα. Η βαλβίδα αποφόρτισης πίεσης & θερμοκρασίας αντιλαμβάνεται την υπερβολική πίεση, ανοίγει και αποφορτίζει την θερμική διαστολή επαναφέροντας την πίεση πίσω στις φυσιολογικές συνθήκες.

Δεύτερον, ανταποκρίνεται στην υπερθέρμανση. Όταν η θερμοκρασία του νερού στον ηλιακό θερμοσίφωνα φτάσει τους 92°C, το εσωτερικό θερμοστατικό στοιχείο της βαλβίδας αποφόρτισης επεκτείνεται, ανασηκώνοντας το δίσκο της βαλβίδας από τη θέση του για να αποβάλλει το υπερθερμασμένο νερό. Αυτό επιτρέπει σε πιο κρύο νερό να μπει στη δεξαμενή και να τροποποιήσει τις θερμοκρασίες. Όταν η θερμοκρασία επιστρέψει σε ασφαλές επίπεδο (κάτω από 92°C) , ο θερμοστάτης συστέλλεται, επιτρέποντας στο ελατήριο να επανατοποθετήσει τη βαλβίδα. Στο σημείο αυτό το στοιχείο αποφόρτισης της θερμοκρασίας είναι έτοιμο να προστατέψει το σύστημα ξανά. Αν μια βαλβίδα πίεσης & θερμοκρασίας αποφορτίσει έναν μεγάλο όγκο νερού, αυτό συμβαίνει λόγω υπερθέρμανσης του νερού, μια μη ασφαλής κατάσταση για τον ηλιακό θερμοσίφωνα.

Επιπλέον πληροφορίες

BRAND

CALEFFI