ΑΝΤΛΙΑ JETCOM 82 M(TECHNOPOLYMER)

Code: 05-60-061

Ισχυς: 0.80HP
Τάση: 220V
Στομια: 1″
Παροχη: 3.6 m3/h
Μέγιστο μανομετρικο: 34m

Φυγοκεντρικη αντλία με εξαιρετική ικανότητα αυτόματης αναρρόφησης ακόμα 
και με παρουσία φυσσαλίδων αέρα. 

Ιδιαίτερα κατάλληλη για οικιακή χρήση, πιεστικά συγκροτήματα, για μικρές αγροτικές 
εφαρμογές, για πότισμα  και για οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή που απαιτείται αυτόματη 
αναρρόφηση. 

In Stock