Αντίσταση 2,3,4KW Φ120-8 βίδες

Code: 62-306-3-01

ΜΗΚΟΣ:28cm

In Stock